Zimska likovna šola ATILEM 2021

V času zimskih počitnic bomo že tradicionalno priredili

z i m s k o   l i k o v n o   š o l o,

od 9.00 do 12.00 ure,

od ponedeljka, 15.2.2021 do petka, 19.2.2021.

Cena počitniškega tečaja znaša 60 EUR.

 

Za vse informacije in rezervacije mest,

smo vam na voljo na info@atilem.si ter 070 657 025.

 
Zaradi ukrepov ter vseh priporočil in navodil NIJZ,
bomo zimsko likovno šolo letos izpeljali v omejenem številu tečajnikov.
 
Upoštevali bomo vsa navodila in priporočila NIJZ glede zračenja prostora,
razkuževanja rok in vseh pripomočkov, nošenja mask in varnostno razdaljo 2 m.
Mentorji se bomo testirali na covid - 19.